Pellets

I Dagsnäs Pellets finns inga tillsatser av bindemedel utan istället används lignin, träråvarans naturliga bindemedel.
Det gör att den rena råvaran brinner jämt och ger en låg askhalt vilket är både säkert och effektivt.

Pellets – Bulk

Leverans av bulk blåses varsamt in med vår kompressorbil. Vi eftersträvar att hålla så lågt tryck som möjligt.

 • Diameter: 8 mm
 • Längd: 4x diametern
 • Energi: Hög
Beställ Pellets – Bulk

Pellets – Storsäck

Storsäcken levereras med vår kranbil. Säcken är återbrukbar, en så kallad Retursäck, vilken vi köper tillbaka och tar med vid nästa leverans.

 • Diameter: 8 mm
 • Längd: 4x diametern
 • Energi: Hög
Beställ Pellets – Storsäck

Pellets – Småsäck på pall

En pall innehåller 52 stycken pelletssäckar på vardera 16 kg . Pallen är en EU pall/returpall som vi köper tillbaka och tar med vid nästa leverans .

 • Diameter: 8 mm
 • Längd: 4x diametern
 • Energi: Hög
Beställ Pellets – Småsäck på pall

Miljövänligt med pellets

Att använda så kallade biobränslen är att ta ansvar för miljön, nu och i framtiden. Produkter från Dagsnäs Pelletsprodukter är miljövänliga och helt förnybara. Merparten av vårt råmaterial kommer dessutom från våra egna svenska skogar, där vi kan kontrollera hela kedjan. Från råprodukt till pellets.

A-klassad energipellets

Intill Hornborgasjöns strand ligger Dagsnäs Slott, mellan Skara och Falköping i Västergötland. Intill det fina slottet produceras A-klassad energipellets av råvaran från den egna skogen. Massaveden (gran) flisas och mals ner till sågspån som i sin tur pressas under högt tryck till pellets.

Fakta om vår pellets:

 • Energiinnehåll: 5 600 kWh/ton
 • Volymvikt: 670-700 kg/Kbm
 • Diameter: 8 mm
 • Längd: max 4 x diametern
 • Torrhalt: 90-92%
 • Askhalt: 0,5%

Kvalitén kontrolleras löpande

Vi genomför tester löpande för att säkerställa att vår pellets håller den höga kvalité vi kräver. På Dagsnäs Pellets tummar vi aldrig på kvalitén!